Prins

As nuuje prins waerde Kevin de eerste op 5 jannewarie 2019 oetgerope. Kevin is geine onbekinde biej De Veldjmuus. In diverse functies ging hae de Veldjmuus al veur en ut prinssjap is waal de kroon op zien werk veur de Veldjmuus. De dertigjäörige Kevin dae in ut Veldj is gebaore deilt ziene laeveswaeg mit Kim en is servicemonteur biej Carglass. Kevin haet ein bös vol miense diej um biejsjtaon. Maar zien veer adjudante sjtaon um ut dichtste biej en det zeen broor Jeremy Eikelenberg, Marcel Wijnands, Kenny Hendriks en Marco Janssen. Kevin geit De Veldjmuus veur mit zien laevesmotto ‘Gebroek dien sente veur sjoon memente!’.